Google +

luni, 2 iulie 2012

Sprijinit pe un pod

Într-o noapte, un betiv se sprijinea de un pod, când peste el a dat un prieten. Cei doi au început sã sporovãiascã.
- Ce se vede acolo jos? a întrebat betivul.
- Luna, i-a rãspuns amicul.
Betivul a privit din nou, a scuturat din cap cu neîncredere, dupã care a spus:
- Hmmm, bine, te cred, dar cum am ajuns eu deasupra ei?!

Follow Me!